Manipulace se soubory uloženými ve schránce

Můžete změnit název, zobrazit podrobné informace, přesunout/duplikovat a zobrazit obsah souboru uloženého ve schránce.
52SJ-16X