Kontrola podrobných informací o paměťovém médiu

Zkontrolovat můžete různé informace, např. sériové číslo, dostupnou úložnou kapacitu a celkovou kapacitu.
1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
2.
Stiskněte [Kontrola informací média] → vyberte požadované paměťové médium → stiskněte [Detaily].
3.
Stiskněte [OK] → [OK].
52SJ-174