Manipulace se soubory a složkami uloženými na paměťovém médiu

Na stroji lze zkontrolovat podrobné informace o paměťovém médiu.
Kromě toho můžete zjistit podrobné informace o složkách/souborech uložených na paměťovém médiu a také vytvářet nové složky/soubory a soubory mazat.
52SJ-173