Vyvolání/smazání oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Oblíbená nastavení].
5.
Vyberte požadované tlačítko.
Vyvolání oblíbených nastavení:
Smazání oblíbených nastavení:
Vyvolání oblíbených nastavení:
Stiskněte [OK].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Vyvolaná nastavení lze měnit.
Smazání oblíbených nastavení:
Stiskněte [Smazat].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Název tlačítka se nesmaže. Chcete-li změnit název tlačítka, stiskněte [Přejmenovat].
Stiskněte [Zrušit].
52SJ-17K