Paměťové médium

Níže uvádíme základní operace pro použití souborů uložených na paměťovém médiu.

Obrazovka výběru paměťového média

Na obrazovce výběru paměťového média se zobrazí dostupná paměťová média.
1
[Nahoru]
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na vyšší úroveň.
2
[Kontrola informací média]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat detaily o paměťovém médiu.
3
Stiskněte, chcete-li odebrat paměťové médium.

Obrazovka výběru souboru

Zobrazí se seznam složek a souborů uložených na paměťovém médiu.
Zobrazí se ikona označující formát jednotlivých souborů, v němž byly naskenovány a uloženy.
1
Zadat lze následující nastavení:
Uložit do Rychlé nabídky (Viz část "Rychlá nabídka.")
2
[Jméno]
Stisknutím setřídíte soubory dle názvu ve vzestupném nebo sestupném pořadí.
[Datum/Čas]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li setřídit soubory podle data/času ve vzestupném či sestupném pořadí.
3
[Operace ve složce]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit nabídku pro úpravu složek na paměťovém médiu.
4
[Zobrazit obraz]
Stiskněte, chcete-li zobrazit obsah vybraného souboru.
5
[Editovat soubor]
Stiskněte, chcete-li přidat soubor, smazat vybraný soubor nebo změnit název souboru.
6
[Tisk]
Stiskněte, chcete-li dokument vytisknout.
7
[Detaily]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat detaily vybraného souboru.
8
[Zrušit výběr]
Stiskněte, chcete-li zrušit výběr souboru.
9
[Nahoru]
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na vyšší úroveň.
10
[Update]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li aktualizovat obsah paměťového média.

Obrazovka pro editaci souboru

Pomocí této obrazovky můžete upravovat soubor uložený na paměťovém médiu.
1
[Smazat]
Stiskněte, chcete-li smazat soubory uložené na paměťovém médiu. Současně lze vybrat a smazat až 32 souborů.
2
[Změnit název souboru]
Stiskněte, chcete-li změnit název souboru.
3
[Přidat soubory (Skenovat a Uložit)]
Stiskněte, chcete-li naskenovat a přidat soubor.

Obrazovka skenování

Tuto obrazovku vyvolejte, chcete-li naskenovat originál a uložit jej jako soubor na vybrané paměťové médium.
1
Zadat lze následující nastavení:
Uložit/Editovat oblíbená nastavení
Uložit do Rychlé nabídky (Viz část "Rychlá nabídka.")
Změna výchozích nastavení
2
[1:1]
Stiskněte, chcete-li skenovat dokument ve stejné velikosti, jakou má originál.
3
[Pom. kopír.]
Stiskněte, chcete-li zmenšit nebo zvětšit velikost skenovaného originálu.
4
[Velikost skenování]
Stiskněte, chcete-li zadat velikost originálu, který budete skenovat.
5
[Typ souboru]
Stiskněte, chcete-li pro ukládané soubory vybrat typ souboru.
6
[Oblíbená nastavení]
Stiskněte, chcete-li vyvolat nastavení skenování nebo uložit často používaná nastavení do oblíbených nastavení.
7
[Obnovit vých. nast.]
Stisknutím zrušíte všechna nastavení. (Stroj pro funkci Skenovat a Uložit nastaví výchozí nastavení.)
8
[Volby]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li pro zadat zadat praktická nastavení skenování, např. skenování různě velkých originálů v jedné dávce nebo rozdělení originálů do více dávek.
9
[Název souboru]
Stiskněte, chcete-li přidělit souboru název.
10
[Sytost]
Stiskněte, chcete-li nastavit sytost pro skenování.
11
[Typ originálu]
Stiskněte, chcete-li vybrat typ originálu (pouze text, pouze fotografie nebo text i fotografie), který chcete skenovat.
12
[2stranný originál]
Stiskněte, skenujete-li oboustranný originál.
13
[Vybrat barvu]
Stiskněte, chcete-li vybrat barvu pro skenování.
14
[Rozlišení]
Stiskněte, chcete-li vybrat rozlišení pro skenování.

Obrazovka nastavení tisku

Vyvolejte tuto obrazovku, chcete-li tisknout soubory uložené na paměťovém médiu.
1

Zadat lze následující nastavení:
Uložit/Editovat oblíbená nastavení
Změna výchozích nastavení
2
[Oblíbená nastavení]
Stiskněte, chcete-li vyvolat nastavení skenování nebo uložit často používaná nastavení do oblíbených nastavení.
3
[Všechny strany]
Stiskněte, chcete-li pro tisk vybrat všechny strany.
4
[Zadat stránky]
Stiskněte, chcete-li pro tisk zadat určité strany.
5
[Obnovit vých. nast.]
Stisknutím zrušíte všechna nastavení. (Stroj pro funkci Přístup k uloženým souborům nastaví výchozí nastavení.)
6
[Spustit tisk]
Stiskněte, chcete-li začít tisknout.
7
[Volby]
Stiskněte, chcete-li specifikovat praktická nastavení tisku, jako je tisk v režimu polotónů a zvětšení tiskové oblast až k okrajům stránky.
8
[2stranný tisk]
Stiskněte, požadujete-li oboustranný tisk.
9
[Kompletace]
Stiskněte, chcete-li vybrat režim Třídit, Skupina nebo Sešít.
10
[Změnit počet kopií]
Stiskněte, chcete-li zadat počet výtisků v případě, že je pro tisk vybráno více souborů. Toto tlačítko se zobrazí, pouze vyberete-li více souborů.
11
[Vybrat barvu]
Stiskněte, chcete-li vybrat barevný režim pro tisk.
12
[Vybrat papír]
Stiskněte, chcete-li vybrat velikost/typ papíru a zdroj papíru.

DŮLEŽITÉ
Není-li na paměťovém médiu volné místo, nelze na ně ukládat dokumenty.
POZNÁMKA
Informace o typech ikon zobrazovaných pro paměťové médium viz "Typy ikon pro paměťová média."
Postup ohledně [Přidat soubory (Skenovat a Uložit)] a instrukce, jak pracovat s obrazovkou skenování, viz v části "Přidání souboru (Skenovat a Uložit)" a "Postup při skenování a ukládání."
52SJ-16K