Operace se souborem

Můžete přidávat/mazat soubory na paměťovém médiu.

Smazání souboru

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, v němž je uložený soubor, který chcete smazat.
3.
Vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Editovat soubor].
4.
Stiskněte [Smazat].
5.
Stiskněte [Ano].

Změna názvu souboru (Změnit název souboru)

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, v němž je uložený soubor, jehož název chcete změnit.
3.
Vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Editovat soubor].
4.
Stiskněte [Změnit název souboru].
POZNÁMKA
Vyberete-li několik souborů a stisknete [Změnit název souboru], změní se název vybraného (zvýrazněného) souboru.
5.
Zadejte název souboru → stiskněte [OK].

Přidání souboru (Skenovat a Uložit)

Na stroji můžete naskenovat originál a uložit do souboru.
DŮLEŽITÉ
Chcete-li uložit naskenované obrazy na paměťové médium, nastavte <Použít funkci skenování> v [Použít funkci skenování/tisku] na Zap. (Viz část "Nastavení paměťového média.")
1.
Uložte originály.
POZNÁMKA
Instrukce k ukládání originálů viz v části " Ukládání originálů."
2.
Stiskněte → [Přístup k ulož. soub.] → [Paměťové médium].
3.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář, do něhož chcete soubor uložit → stiskněte [Editovat soubor].
4.
Stiskněte [Přidat soubory (Skenovat a Uložit)].
5.
Zadejte požadované nastavení skenování.
6.
Stiskněte .
Pokud se po naskenování poslední dávky originálů zobrazí následující obrazovka, stiskněte [Spustit ukládání].
Ukládáte-li originály na kopírovací desku, pro skenování každého originálu stiskněte .
52SJ-178