Provedení testu komunikace s doručovacím serverem

S pomocí displeje dotekového panelu nebo uživatelského UR můžete ověřit, zda je možné navázat komunikaci s doručovacím serverem. Tento postup vykonejte po připojení stroje k externí síti.
DŮLEŽITÉ
Abyste mohli provádět postup uvedený v této části, musíte se do systému stroje přihlásit jako správce. (Viz část "Logging In to the Machine as an Administrator.")

Použití displeje dotekového panelu

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Licence/Jiné] → [Uložit/Aktualizovat software].
3.
Stiskněte [Software Management Settings] → [Test Communication].
4.
Stiskněte [Yes].

Pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní

1.
Na portálové stránce vzdáleného UR klikněte na [Settings/Registration] (Natavení/Uložení) → [License/Other] (Licence/Jiné) → [Register/Update Software] (Uložit/Aktualizovat software).
2.
Klikněte na [Display Logs/Communication Test] (Zobrazit výpisy/Test komunikace) → [Communication Test] (Test komunikace).
POZNÁMKA
Pokud se na obrazovce výsledků testu komunikace zobrazí NG (není v pořádku), obraťte se na správce systému.
52SJ-023