Zadání ID oddělení a PINu

Pokud na stroji nastavíte správu ID oddělení, musíte před použitím stroje zadat ID oddělení a PIN.
1.
Pomocí - (číselných tlačítek) zadejte ID oddělení a PIN.
Stiskněte [ID odd.] → zadejte ID oddělení.
Stiskněte [PIN] → zadejte PIN.
Jestliže PIN nebyl nastaveno, přejděte ke kroku 2.
Čísla zadaná pro PIN se zobrazí v podobě hvězdiček (*******).
POZNÁMKA
Uděláte-li při zadávání ID oddělení nebo kódu PIN chybu, stiskněte → zadejte správné hodnoty.
2.
Stiskněte [Přihlásit].
Přihlásit se můžete také stisknutím (Log In/Out) (Přihlásit/Odhlásit).
POZNÁMKA
Zadáte-li nesprávné ID oddělení nebo PIN, objeví se hlášení <ID odd. nebo PIN nejsou správné.>. Opakujte postup od kroku 1.
3.
Po použití stroje stiskněte tlačítko [Odhlásit] v pravé dolní části obrazovky.
Odhlásit se můžete také stisknutím (Log In/Out) (Přihlásit/Odhlásit).
Pokud používáte kontrolní kartu, vyjměte ji a uschovejte. (Viz část "Copy Card Reader-F.")
Objeví se obrazovka pro zadání ID oddělení a PINu.
POZNÁMKA
Chcete-li na stroji znovu pracovat, musíte opět zadat své ID oddělení a PIN.
Pokud se po ukončení práce na stroji neodhlásíte, všechny další zhotovené kopie budou zahrnuty do celkového počtu předchozího zadaného ID oddělení.
Je-li nastaveno [Čas autom. resetování], obrazovka pro zadání ID oddělení a kódu PIN se objeví automaticky po uplynutí zadaného času, i když se po skončení práce na stroji zapomenete odhlásit. (Viz část "Čas automatického resetování.")

POZNÁMKA
Instrukce týkající se nastavení ID oddělení a kódu PIN viz v části "Nastavení správy ID oddělení."
Pokud pro správu ID oddělení používáte kontrolní kartu, na displeji dotekového panelu se zobrazí hlášení <Musíte vložit kontrolní kartu.>. Zasuňte kontrolní kartu do otvoru na kartu. (Viz část "Copy Card Reader-F.")
Během používání stroje může dojít k omezení přístupu k některým funkcím a může se objevit obrazovka s výzvou, abyste zadali své ID oddělení a PIN nebo vložili kontrolní kartu. Pokud chcete dále používat vybranou funkci, postupujte podle instrukcí na displeji dotekového panelu.
Je-li jako přihlašovací služba nastaveno SSO-H, viz "Přihlašovací služba."
52SJ-016