Seznam uživatelských dat

V případě potřeby si na stroji můžete kdykoli ručně vytisknout seznam uživatelských dat.
Pro použití faxové funkce jsou požadovány volitelné produkty. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce faxu viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
K dispozici jsou následující dva typy seznamů uživatelských dat:

Přijmout/Přesměrovat

Vytisknou se všechny informace související s příjmem a přesměrováním uložené v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení).

Odeslat/Příjem

Vytisknou se všechny informace související s faxováním, odesíláním a příjmem uložené v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení).

Síť

Vytisknou se všechny informace související se sítí uložené v [Možnosti] (Nastavení/Uložení).

Přijmout/Přesměrovat

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Výstup hlášení].
3.
Stiskněte [Seznam uživ. dat VYS./PŘ.].
4.
Stiskněte [Ano].

Odeslat/Příjem

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Výstup hlášení].
Tisk seznamu uživatelských dat pro odesílání/příjem:
Tisk seznamu uživatelských dat pro fax:
Tisk seznamu uživatelských dat pro odesílání/příjem:
Stiskněte [Seznam uživ. dat VYS./PŘ.].
Stiskněte [Ano].
Tisk seznamu uživatelských dat pro fax:
Stiskněte [Seznam fax. uživatelských dat].
[Seznam fax. uživatelských dat] se zobrazí pouze tehdy, je-li aktivována Souprava vzdáleného faxu.
Stiskněte [Ano].

Síť

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Síť] → [Výstup hlášení].
3.
Stiskněte [Ano].
52SJ-033