Nastavení jasu displeje dotekového panelu

Není-li obsah na displeji dotekového panelu zřetelně vidět, upravte kontrast otočením kolečka na ovládacím panelu.

POZNÁMKA
Jas displeje dotekového panelu zvýšíte otočením kolečka doprava. Jas snížíte otočením kolečka doleva.
52SJ-012