Displej dotekového panelu

Obrazovka Hlavní nabídka se zobrazí po stisknutí na olvádacím panelu. Z obrazovky Hlavní nabídka můžete vybírat jednotlivé funkce, které chcete použít.
Pokud si často používané funkce předem uložíte do rychlé nabídky, můžete je vyvolat stisknutím . A používáte-li přihlašovací službu, stroj může zobrazovat obrazovku Rychlá nabídka nastavenou pro jednotlivé uživatele.
Chcete-li zobrazit všechny funkce, stiskněte [Zobrazit vše].
Stisknutím v pravé horní části obrazovky změníte tlačítka zobrazená na obrazovce Hlavní nabídka nebo na obrazovkách jednotlivých funkcí. Podle svých potřeb můžete měnit vzhled obrazovky, např. pozadí na obrazovce Hlavní nabídka, nebo lze nastavit stroj tak, aby na obrazovkách jednotlivých funkcí zobrazoval tlačítka přímého přístupu (klávesové zkratky) k často používaným funkcím.
Také můžete upravovat jas displeje dotekového panelu a zadávat znaky z klávesnice na obrazovce.

DŮLEŽITÉ
Tlačítka displeje dotekového panelu tiskněte jemně prsty nebo editovacím perem. Nepoužívejte předmět s ostrým hrotem jako mikrotužku nebo kuličkové pero. Jinak by se mohl povrch displeje poškrábat či dokonce prasknout.
POZNÁMKA
Před použitím displeje dotekového panelu odstraňte z displeje ochrannou fólii.
Po zapnutí napájení stroje můžete změnit výchozí obrazovku zobrazovanou na displeji po spuštění stroje. Informace o obrazovkách, které lze nastavit pro zobrazení po spuštění stroje, viz v části "Výchozí obrazovka po spuštění/obnově."
Informace o nastavení obrazovky Rychlá nabídka viz v části "Použití Rychlé nabídky na stroji."
52SJ-00W