Nastavení polohy a úhlu displeje dotekového panelu

Polohu a úhel ovládacího panelu můžete podle potřeby nastavit. Pokud znaky na displeji dotekového panelu nevidíte zřetelně, upravte polohu a úhel, v jakém je nastaven.
1.
Přidržte ovládací panel oběma rukama, jak vidíte na obrázku níže.
2.
Pomalu upravte polohu ovládacího panelu.
Úhel můžete nastavit v níže uvedeném rozsahu. Pokud v jakémkoli směru přetočíte displej přes jeho otočný limit, může se stát, že zlomíte kloub, který ovládací panel drží.
3.
Pomalu upravte úhel ovládacího panelu.
Úhel můžete nastavit v níže uvedeném rozsahu. Pokud v jakémkoli směru přetočíte displej přes jeho otočný limit, může se stát, že zlomíte kloub, který ovládací panel drží.
52SJ-013