Nastavení šířky oříznutí

Pomocí této funkce lze nastavit šířku oříznutí sedlově sešitých výtisků, a to po 0,1 mm pro všechny velikosti papíru.
Tento režim lze nastavit, když je Booklet Trimmer-F připojená k Booklet Finisher-W PRO. Informace týkající se Booklet Trimmer-F naleznete v příručce k tomuto volitelnému produktu.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Nastavit šířku ořezu].
3.
Zadejte šířku ořezu pomocí tlačítek na displeji dotekového panelu → [OK].
52SJ-0LA