Nastavení akce

V této části je popsán postup pro nastavení dokončovacích funkcí pro kopírování a tisk, jako je například nastavení polohy sedlové sešívačky.
52SJ-0L3