Režim Přerušení

Režim přerušení umožňuje pozastavit rezervovanou nebo aktuálně zpracovávanou úlohu a zhotovit prioritní kopie. Tento režim je praktický, potřebujete-li neodkladně zhotovit urgentní kopii v průběhu zpracování dlouhé kopírovací úlohy.
POZNÁMKA
Chcete-li v době čekání na dokončení tiskové úlohy použít režim přerušení, vyberte [Přeruš./Prioritní tisk] na obrazovce Monitor stavu / Zrušit. (Viz část "Přerušení / Prioritní tisk.")
1.
Stiskněte → [Kopírovat].
2.
Stiskněte [Přeruš.].
Chcete-li před kopírováním změnit ID oddělení, stiskněte (Log In/Out) (Přihlásit/Odhlásit) → zadejte ID oddělení a PIN pomocí - (číselných tlačítek). (Viz část "Zadání ID oddělení a PINu.")
POZNÁMKA
Zpracovávání aktuální úlohy se nezastaví okamžitě po stisknutí [Přeruš.]. Tisk aktuální úlohy se zastaví až tehdy, kdy se skutečně začne tisknout prioritní kopie nebo kopie v přerušení.
3.
Nastavte požadované kopírovací režimy.
4.
Stiskněte .
DŮLEŽITÉ
Chcete-li v kopírování v přerušení pokračovat, vyčkejte na dokončení aktuální úlohy kopírování v přerušení. Pak opakujte kroky 2 až 3.

POZNÁMKA
Kopírování v přerušení nelze zadat, pokud právě probíhá zpracování kopírovací úlohy v přerušení nebo taková úloha čeká na zpracování.
Režim přerušení zrušíte stisknutím [Přeruš.].
52SJ-0X1