Zrušení úlohy

Zrušení skenované úlohy

1.
Stiskněte [Zrušit] na obrazovce, která se objeví, když stroj skenuje.
2.
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Odesílanou úlohu můžete zrušit stisknutím tlačítka v průběhu skenování úlohy.

Zrušení odesílané úlohy nebo úlohy čekající na odeslání

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Úloha] → [Stav úlohy].
3.
Stiskněte rozevírací seznam → vyberte [Odeslat (Fax)].
4.
Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit → stiskněte [Zrušit].
POZNÁMKA
Nelze vybrat více úloh a zrušit je všechny najednou. Vybírejte a rušte úlohy po jedné.
5.
Stiskněte [Ano].
Zkontrolujte místa určení pro faxovou úlohu → stiskněte [Současné úlohy] nebo [Všechny úlohy]. Stisknete-li [Současné úlohy], aktuálně zpracovávaná úloha se zruší.
POZNÁMKA
Zrušená úloha se zobrazí na obrazovce výpisu úloh jako <NG> (No Good – Neproběhla v pořádku).

POZNÁMKA
Stisknutím tlačítka můžete zrušit odesílání úlohy, která se právě skenuje.
52SJ-103