Vyvolání předchozích nastavení a odeslání faxu

Na stroji můžete vyvolat tři poslední místa určení, nastavení skenování a nastavení odesílání.
1.
Stiskněte → [Fax] → [Předchozí nastavení].
2.
Vyberte nastavení, která chcete vyvolat → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Pro vyvolanou úlohu odesílání můžete změnit nastavení.
Je-li uloženo více míst určení v jednom výpisu, jejich pořadí v seznamu nemusí odpovídat pořadí, v němž byla zadána.

DŮLEŽITÉ
Před stisknutím můžete uložit řadu zadaných míst určení, nastavení skenování nebo odesílání jako jednu skupinu Předchozích nastavení.
Nastavíte-li [Správa přístupových čísel adresáře] na Zap, nemůžete vyvolat nastavení z paměti. (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
Nastavíte-li libovolný typ adresy na Zap v [Omezit Nové místo určení], aktuálně uložená Předchozí nastavení se smažou. (Viz část "Omezení odesílání na nové adresy.")
POZNÁMKA
Tři nejnovější nastavení, která byla uložena do paměti, se nesmažou ani po vypnutí hlavního vypínače.
52SJ-10A