Ukládání/úprava/mazání tlačítek volby na jeden dotek

POZNÁMKA
Nová místa určení nelze uložit do skupinového místa určení, které je uloženo pod tlačítkem volby na jeden dotek. Místa určení je nutné pod tlačítko volby na jeden dotek uložit předem.

Ukládání/úprava tlačítek na jeden dotek

1.
Stiskněte → [Fax] → (Uložit tlačítko na jeden dotek).
2.
Vyberte tlačítko volby na jeden dotek, které chcete uložit nebo upravit → stiskněte [Uložit/Editovat].
Pokud znáte trojmístné číslo tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte → zadejte trojmístné číslo požadovaného tlačítka pomocí (číselných tlačítek).
Jestliže vyberete tlačítko volby na jeden dotek s již uloženým místem určení, pokračujte ke kroku 3.
POZNÁMKA
Pro tlačítka volby na jeden dotek s uloženým místem určení jsou na displeji zobrazeny níže uvedené ikony, které označují typ uloženého místa určení:
(Fax)
(Skupina)
3.
Vyberte typ místa určení, které chcete uložit.
Vyberete-li [Fax]:
Vyberete-li [Skupina]:
Vyberete-li [Uložit ze serveru LDAP]:
Vyberete-li [Fax]:
Stiskněte [Fax].
Zadejte název pro adresu v [Jméno] podle kroků 5 a 6 části "Ukládání faxových čísel."
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
Zadejte faxové číslo podle kroků 8 a 9 části "Ukládání faxových čísel."
Vyberete-li [Skupina]:
Stiskněte [Skupina].
Zadejte název pro skupinové místo určení v [Jméno] podle kroků 5 a 6 části "Ukládání skupinových adres."
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
Z [Přidat z rychlé volby] vyberte místo určení, které chcete uložit do skupinové adresy → stiskněte [OK].
Jako součást skupinové adresy tlačítka volby na jeden dotek lze vybírat pouze ta místa určení, která jsou již v tlačítkách volby na jeden dotek uložena.
Pokud znáte trojmístné číslo tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte → zadejte trojmístné číslo požadovaného tlačítka pomocí (číselných tlačítek).
Vyberete-li [Uložit ze serveru LDAP]:
Stiskněte [Uložit ze serveru LDAP].
Zadejte adresu s pomocí serveru LDAP podle kroků 4 až 9 části "Zadání míst určení s použitím adresáře (serveru LDAP)."
Vyberte místo určení z výsledků hledání → stiskněte [Další].
Nelze najednou vybrat více míst určení.
POZNÁMKA
Chcete-li zrušit specifikované místo určení, znovu vyberte místo určení, které chcete uložit.
V případě potřeby upravte obsah místa určení.
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Informace, které lze získat prostřednictvím serveru LDAP, jsou pouze jména a faxová čísla.
Stiskněte [OK].
4.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].

Smazání tlačítek volby na jeden dotek

1.
Stiskněte → [Fax] → (Uložit tlačítko na jeden dotek).
2.
Vyberte tlačítko volby na jeden dotek, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Pokud znáte trojmístné číslo požadovaného tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte → zadejte trojmístné číslo požadovaného tlačítka pomocí (číselných tlačítek).
POZNÁMKA
Pro tlačítka volby na jeden dotek s uloženým místem určení jsou na displeji zobrazeny níže uvedené ikony, které označují typ uloženého místa určení:
(Fax)
(Skupina)
3.
Stiskněte [Ano].
4.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li [Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp] na Zap, může se stát, že se hostitelské jméno a cesta ke složce místa určení souborového serveru nezobrazí správně a nebude je možné procházet. (Viz část "Zapnutí přepínače jazyka/klávesnice.")
POZNÁMKA
Místa určení uložená pod tlačítky volby na jeden dotek se také zobrazí v místním adresáři.
52SJ-10K