Schránka PŘ. dělených dat

Když stroj přijme rozsáhlý I-faxový soubor, který byl před odesláním rozdělen do několika částí, rozdělená data se uloží do schránky příjmu dělených dat. Data pak stroj automaticky sloučí do jednoho I-faxového souboru. Po sloučení se soubor vytiskne, přesměruje nebo uloží do schránky příjmu do paměti stejným způsobem, jako je tomu při příjmu běžného I-faxového souboru.

Kontrola dělených dat uložených ve schránce příjmu dělených dat

Stav dělených dat a zbývající kapacitu schránky příjmu dělených dat lze kontrolovat.
1.
Stiskněte → [Schránka Fax/I-Fax] → [Schránka PŘ. do paměti].
2.
Stiskněte [Schránka PŘ. dělených dat].
3.
Vyberte soubor → stiskněte [Seznam dělených dat].
4.
Vyberte dělená data, která chcete zkontrolovat → stiskněte [Detaily].

Smazání dělených dat uložených ve schránce příjmu dělených dat

Dělená data stroj maže při jejich příjmu. Stroj lze také nastavit tak, aby soubor před smazáním vytiskl.
1.
Stiskněte → [Schránka Fax/I-Fax] → [Schránka PŘ. do paměti].
2.
Stiskněte [Schránka PŘ. dělených dat].
3.
Vyberte data, která chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Chcete-li smazat soubor, aniž byste ho vytiskli, zrušte volbu [Tisknout po smazání].
Pokud na stroji spustíte tisk souboru, který je právě mazán, stroj vytvoří soubor sloučením jen těch dat, která již byla přijata. Vytisknou se data, která lze zkombinovat tak, aby vytvořila celé stránky, a ostatní zbývající data se smažou, aniž by byla vytištěna.
DŮLEŽITÉ
Pokud dělená data smažete, nebudete je moci sloučit tak, aby vytvořila celý soubor, i když zbývající dělená budou přijata později.
Jelikož dělená data nejsou platná obrazová data, nevytisknou se správně.
Jsou-li dělená data mazána při provádění nastavení přesměrování nebo při nastavení zámku paměti pro data, všechny procesy pro nucený tisk obrazu se zruší.
4.
Stiskněte [Ano].

POZNÁMKA
Pokud příjem všech dat rozděleného I-faxu trvá déle než 24 hodin, stroj zpracuje pouze data přijatá v tomto časovém intervalu. Příjem zbývajících dat není možný. Informace týkající se nastavení prodlevy viz v části "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku."
Objeví-li se hlášení s výzvou, abyste zadali PIN, zadejte číslo uložené v [PIN schránky PŘ. do paměti] v [Nastavit fax./I-fax. schránku]. (Viz část "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku.")
52SJ-199