Prohlížení uživatelské příručky

Symboly používané v této příručce

V této příručce se pro vysvětlení postupů a omezení, upozornění k manipulaci a pro instrukce, které je třeba dodržovat z bezpečnostních důvodů, používají následující symboly.
VAROVÁNÍ
Uvádí varování týkající se operací, které by mohly vést k úmrtí nebo zranění osob, pokud by nebyly správně provedeny. V zájmu zachování bezpečnosti při používání stroje věnujte těmto varováním vždy pozornost.
UPOZORNĚNÍ
Varuje před operacemi, které mohou způsobit smrt nebo poranění osob, pokud by nebyly prováděny správně. V zájmu zachování bezpečnosti při používání stroje věnujte těmto upozorněním vždy pozornost.
DŮLEŽITÉ
Označuje provozní požadavky a omezení. Vždy si tato provozní upozornění pozorně přečtěte a řiďte se jimi. Jen tak budete moci používat stroj správně a zabráníte jeho poškození či poškození majetku.
POZNÁMKA
Označuje objasnění určité operace nebo obsahuje doplňkové vysvětlení určitého postupu. Doporučujeme, abyste si tyto poznámky pečlivě přečetli.
Označuje operaci, kterou nesmíte provést. Pečlivě si tyto položky přečtěte a v žádném případě popsané operace neprovádějte.

Tlačítka používaná v této příručce

Názvy následujících tlačítek slouží jako příklady, jak jsou v této příručce označována tlačítka, která máte stisknout a na která máte kliknout:
Tlačítka displeje dotekového panelu: [Název tlačítka]
Příklady:
[Zrušit]
[Zavřít]
Tlačítka ovládacího panelu: Ikona tlačítka
Příklady:
Tlačítka na obrazovkách počítače: [Název tlačítka]
Příklady:
[OK]
[Přidat]

Displeje použité v této příručce

Ukázky displeje dotekového panelu použité v této příručce odpovídají stavu, kdy jsou ke stroji imagePRESS C910 připojena následující volitelná zařízení:
Booklet Trimmer-F
Two-Knife Booklet Trimmer-A
Booklet Finisher-W PRO
Paper Folding Unit-J
Perfect Binder-E
Document Insertion Unit-N
Duplex Color Image Reader Unit-M
Upright Control Panel-G
Multi-drawer Paper Deck-C
Upozorňujeme, že funkce, jejichž použití konkrétní model či volitelné doplňky nedovolují, se na displeji dotekového panelu nezobrazí.
Tlačítka, která byste měli stisknout, jsou označena symbolem , jak je znázorněno níže. Lze-li na displeji dotekového panelu stisknout více tlačítek, jsou takto vyznačena všechna tlačítka. Vyberte tlačítka podle svých potřeb.
Ukázky displejů použité v této příručce se mohou lišit od obrazovek, které na stroji ve skutečnosti uvidíte.

Ilustrace použité v této příručce

Ilustrace použité v této příručce odpovídají stavu, kdy jsou ke stroji imagePRESS C910 připojena tato volitelná zařízení:
Duplex Color Image Reader Unit-M
Upright Control Panel-G
Copy Tray-R
52SJ-263