Změna velikosti

V nastavení můžete změnit velikost vlastního typu papíru.
POZNÁMKA
Vyberete-li velikost papíru odlišnou od skutečné velikosti papíru, může docházet k zachycení papíru a ke zhoršení kvality obrazu.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Velikost>.
5.
Vyberte velikost papíru.
Nechcete-li velikost papíru zadat, stiskněte [Žádné nastavení].
Chcete-li vybrat standardní velikost papíru
Chcete-li vybrat vlastní velikost papíru
Chcete-li vybrat typ obálky
Chcete-li vybrat standardní velikost papíru
Vyberte velikost papíru z <Velikost A/B> → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Chcete-li vybírat velikost papíru v palcích, stiskněte [Velikost v palcích].
Chcete-li vybrat vlastní velikost papíru
Stiskněte [Vlastní velikost].
Stiskněte [X] and [Y] → zadejte jednotlivé hodnoty → stiskněte [OK].
Hodnoty můžete zadat pomocí číselných tlačítek.
Namísto zadávání hodnot můžete také zvolit tlačítko velikosti ([S1] až [S5]), pod nímž je uloženo nastavení velikosti papíru.
Typy papíry můžete uložit s pomocí tlačítka [Uložit]. Bližší informace o ukládání velikostí vlastního papíru viz v části "Ukládání/úprava/mazání vlastních velikostí papíru."
Stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat typ obálky
Stiskněte [Obálka].
Vyberte typ obálky.
Vyberete-li [Vlastní], stiskněte [Další] a zadejte polohu chlopně ve směru podávání a velikost obálky.
Vložení obálky o nestandardní velikosti.
Stiskněte [OK] → [OK].
DŮLEŽITÉ
Není-li nastavený správný typ obálky, může dojít k zachycení papíru.
6.
Stiskněte [OK].
52SJ-0HU