Nastavení poměru zoomu obrazu

V závislosti na typu papíru může teplo generované sestavou fixační jednotky způsobit roztažení nebo naopak zmenšení papíru. V takovém případě lze obrazy příslušně zmenšit nebo zvětšit. Tato funkce dovoluje nastavit poměr zoomu obrazu pro každý list papíru nebo zvětšit zmenšený obraz tak, aby odpovídal poměru zoomu obrazu na druhé straně papíru. Poměr zoomu obrazu můžete nastavit zadáním poměru zvětšení/zmenšení nebo zadáním hodnoty testovací stránky, kterou jste získali ručním měřením.
POZNÁMKA
Úpravu lze provést také pomocí vodicího listu. (Viz část "Úprava pozice obrazu pomocí vodicího listu.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nastavit polohu obrazu>.
5.
Stiskněte [Nepoužít skener].
6.
Stiskněte [Výstup testovací stránky].
POZNÁMKA
Chcete-li nastavit polohu obrazu na dlouhých listech, vytiskněte testovací stránku dlouhého listu. Nastavení lze provést efektivněji než při vytištění testovací stránky pomocí funkce [Výstup testovací stránky] v části <Nastavit polohu obrazu>. (Testovací stránka dlouhého listu je k dispozici na webových stránkách online příručky.)
7.
Zadejte počet testovacích výtisků, které chcete zhotovit → stiskněte [Další].
POZNÁMKA
Jestliže se poloha obrazu liší velkou měrou, přesnost korekce lze zlepšit vytištěním několika testovacích stránek a s použitím průměru měřené délky.
8.
Vyberte zdroj papíru, který obsahuje vlastní velikost papíru → stiskněte [Spustit tisk].
Vytiskne se testovací výtisk.
9.
Vyvolejte zpět obrazovku <Nastavit polohu obrazu> → zadejte poměr zvětšení/zmenšení.
Zadáváte-li poměr zvětšení/zmenšení (%):
Nastavte poměr zvětšení/zmenšení (%) pro <Zoom (f)> a <Zoom (d)> na obrazovce <Nastavit polohu obrazu> → stiskněte [OK].
<Zoom (f)>:
Podle zadaného poměru se obraz zvětší nebo zmenší ve směru rovnoběžném se směrem podávání.
<Zoom (d)>:
Podle zadaného poměru se obraz zvětší nebo zmenší ve směru kolmém ke směru podávání.
Podle potřeby zkuste vytisknout nový testovací výtisk a zkontrolujte míru korekce.
Zadáváte-li ručně naměřenou hodnotu testovací stránky:
Změřte délku značek „f“ a „d“ na testovací stránce ručně.
Výchozí hodnota: f = 360,0 mm, d = 250,0 mm (v případě dlouhých listů: f = 450,0 mm, 550 mm, 650 mm, d = 250,0 mm)
Standardní velikost
Dlouhý list
POZNÁMKA
Standardní velikost
Použijete-li pro tisk testovací stránky papír menší než 270 mm x 380 mm, nepodaří se vám změřit délku osy „f“ a „d“, jelikož se na papír nevytiskne celý obraz. V takovém případě vypočítejte vyšší/nižší procento porovnáním naměřené délky „f/2“ a „d/2“ s výchozími hodnotami (f/2: 180 mm, d/2: 125 mm). Použijte vypočítané procento pro nastavení poměru zvětšení/zmenšení.
Dlouhý list
Použijete-li pro tisk testovací stránky dlouhého listu papír menší než 270 mm x 762 mm, na papír se nevytiskne celý obraz. Vypočítejte vyšší/nižší procento porovnáním naměřené délky „d/2“ s výchozí hodnotou (d/2: 125 mm). Pokud se „f“ vůbec nevytiskne, změřte délku „f“, která je nejblíže ke koncovému okraji papíru, a vypočítejte vyšší/nižší procento porovnáním naměřené délky s výchozími hodnotami (f=450 mm, 550 mm, 650). Použijte vypočítané procento pro nastavení poměru zvětšení/zmenšení.
Stiskněte [Nastavit použitím testovací stránky].
Zadejte délku testovací stránky na přední straně a zadní straně → stiskněte [OK].
Pokud je například naměřená délka osy [f] 360,4 mm, zadejte 360,4. Rozdíl v délce (v tomto případě 0,4 mm) je započítán tak, aby se obraz vytiskl ve správné velikosti.
[f]:
Zadejte naměřenou délku značky „f“ na testovací stránce.
V případě dlouhých listů: Zadejte vstupní hodnotu vypočítanou z naměřené délky značky „f“ na testovací stránce dlouhého listu.
Vstupní hodnota = ((výchozí hodnota „f“: 360 mm) / naměřená pozice „f“: 450, 550, 650 mm)) x naměřená hodnota „f“
[d]:
Zadejte naměřenou délku značky „d“ na testovací stránce.
Podle potřeby zkuste vytisknout nový testovací výtisk a zkontrolujte míru korekce.
10.
Stiskněte [OK].
52SJ-0JA