Náhled

Při nastavení tohoto režimu máte možnost před odesláním dokumentu prohlédnout v náhledu data naskenovaná z originálu a zkontrolovat počet stránek.
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat].
2.
Zadejte místo určení → stiskněte [Volby] → [Náhled].
3.
Stiskněte [Zavřít].
4.
Stiskněte .
5.
Stiskněte [Spustit odesílání].
6.
Stisknutím nebo vyberte stránku, kterou chcete zkontrolovat.
Stisknutím (zmenšit) nebo (zvětšit) můžete zobrazení přiblížit nebo oddálit.
Stisknutím , , nebo můžete zadat oblast, kterou chcete zobrazit při zvětšení nebo zmenšení.
Naskenované stránky můžete podle potřeby také smazat.
Chcete-li smazat jednu stránku:
Chcete-li smazat více za sebou jdoucích stránek:
Chcete-li smazat jednu stránku:
Stiskněte [Smazat stránku] → [Jedna strana].
Stisknutím [-] nebo [+] vyberte stránku, kterou chcete smazat.
Stiskněte [Spustit mazání] → [Ano].
Chcete-li smazat více za sebou jdoucích stránek:
Stiskněte [Smazat stránku] → [Více stránek].
Stiskněte [První strana] → stisknutím [-] nebo [+] vyberte první stránku rozsahu stran, které chcete smazat.
Stiskněte [Poslední strana] → stisknutím [-] nebo [+] vyberte poslední stránku rozsahu stran, které chcete smazat.
Stiskněte [Spustit mazání] → [Ano].
7.
Stiskněte [Spustit odesílání].
52SJ-14A