Ukládání/úprava/mazání tlačítek volby na jeden dotek

POZNÁMKA
Nová místa určení nelze uložit do skupinového místa určení, které je uloženo pod tlačítkem volby na jeden dotek. Místa určení je nutné pod tlačítko volby na jeden dotek uložit předem.

Ukládání/úprava tlačítek na jeden dotek

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → [Rychlá volba].
2.
Stiskněte [Uložit]→ vyberte tlačítko volby na jeden dotek, které chcete uložit nebo změnit → stiskněte [Uložit/Editovat].
Pokud znáte trojmístné číslo tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte → zadejte trojmístné číslo požadovaného tlačítka pomocí (číselných tlačítek).
Jestliže vyberete tlačítko volby na jeden dotek s již uloženým místem určení, pokračujte ke kroku 3.
POZNÁMKA
Pro tlačítka volby na jeden dotek s uloženým místem určení jsou na displeji zobrazeny níže uvedené ikony, které označují typ uloženého místa určení:
(E-mail)
(Fax)
(I-fax)
(Souborový server)
(Skupina)
3.
Vyberte typ místa určení, které chcete uložit.
POZNÁMKA
Instrukce týkající se uložení faxového čísla uloženého pod tlačítkem volby na jeden dotek viz "Ukládání nových adres."
Vyberete-li [E-mail]:
Vyberete-li [I-fax]:
Vyberete-li [Soubor]:
Vyberete-li [Skupina]:
Vyberete-li [Uložit ze serveru LDAP]:
Vyberete-li [E-mail]:
Stiskněte [E-mail].
Zadejte název pro adresu [Jméno] podle kroků 5 a 6 v části "Uložení e-mailové adresy."
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
Stiskněte [E-mailová adresa].
Zadejte e-mailovou adresu → stiskněte [OK].
Podle potřeby vyberte pro <Rozdělit data> jednu z následujících voleb → stiskněte [OK].
Podrobné informace o režimu Rozdělit data viz v kroku 4 části "Nastavení místa určení zadáním e-mailové adresy."
Vyberete-li [I-fax]:
Stiskněte [I-fax].
Zadejte název pro adresu [Jméno] podle kroků 5 a 6 v části "Uložení I-faxové adresy."
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
Zadejte I-faxovou adresu podle kroků 8 až 14 v části "Uložení I-faxové adresy."
Vyberete-li [Soubor]:
Stiskněte [Soubor].
Zadejte název pro adresu [Jméno] podle kroků 5 a 6 v části "Uložení adresy souborového serveru."
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
Zadejte adresu souborového serveru podle kroků 8 až 17 v části "Uložení adresy souborového serveru."
Vyberete-li [Skupina]:
Stiskněte [Skupina].
Zadejte název pro adresu [Jméno] podle kroků 5 a 6 v části "Uložení skupinové adresy."
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
Stiskněte [Přidat z rychlé volby] → vyberte místo určení pro uložení do skupinové adresy → stiskněte [OK].
Jako součást skupinové adresy tlačítka volby na jeden dotek lze vybírat pouze ta místa určení, která jsou již v tlačítkách volby na jeden dotek uložena.
Pokud znáte trojmístné číslo požadovaného tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte → zadejte trojmístné číslo požadovaného tlačítka pomocí (číselných tlačítek).
Chcete-li také uložit data k odeslání do schránky, stiskněte [Uložit do schránky] → vyberte požadovanou schránku → stiskněte [OK].
Do skupinové adresy lze uložit pouze jednu schránku.
Stiskněte [OK].
Vyberete-li [Uložit ze serveru LDAP]:
Stiskněte [Uložit ze serveru LDAP].
Zadejte adresu s pomocí serveru LDAP podle kroků 4 až 9 části "Zadání míst určení s použitím adresáře (serveru LDAP)."
Vyberte místo určení z výsledků hledání → stiskněte [Další].
Nelze najednou vybrat více míst určení.
POZNÁMKA
Chcete-li zrušit specifikované místo určení, znovu vyberte místo určení, které chcete uložit.
Stiskněte [Název rych. volby].
Zadejte název → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Informace, které lze získat ze serveru LDAP, obsahují pouze jména, e-mailové adresy a faxová čísla.
Stiskněte [OK].
4.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].

Smazání tlačítek volby na jeden dotek

1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → [Rychlá volba].
2.
Stiskněte [Uložit] → vyberte tlačítko volby na jeden dotek, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Pokud znáte trojmístné číslo požadovaného tlačítka volby na jeden dotek, stiskněte → zadejte trojmístné číslo požadovaného tlačítka pomocí (číselných tlačítek).
POZNÁMKA
Pro tlačítka volby na jeden dotek s uloženým místem určení jsou na displeji zobrazeny níže uvedené ikony, které označují typ uloženého místa určení:
(E-mail)
(Fax)
(I-fax)
(Souborový server)
(Skupina)
3.
Stiskněte [Ano].
4.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li [Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp] na Zap, může se stát, že se hostitelské jméno a cesta ke složce místa určení souborového serveru nezobrazí správně a nebude je možné procházet. (Viz část "Zapnutí přepínače jazyka/klávesnice.")
POZNÁMKA
Místa určení uložená pod tlačítky volby na jeden dotek se také zobrazí v místním adresáři.
Instrukce týkající se uložení/úpravy faxového čísla viz "Ukládání nových adres."
52SJ-134