Skenování brožury

Tento režim umožňuje skenovat originály tak, aby z vytištěných stránek bylo možné vytvořit brožuru. Zadejte režim Brožura při tisku naskenovaných dat. (Viz "Režim Brožura" a "Lepená vazba.")
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro ukládání souborů do schránky.

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Volby] → [Skenovat do brožury].
4.
Vyberte požadovanou velikost skenování brožury.
Skenujete-li oboustranný originál, stiskněte [2stranný originál] → vyberte typ oboustranného originálu → stiskněte [OK].
[Typ Kniha]:
Zadní strana originálu má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana originálu má obrácenou výškovou orientaci v porovnání s přední stranou.
Chcete-li zadat velikost originálu, stiskněte [Změnit] pro <Velikost originálu> → vyberte velikost → stiskněte [OK].
Chcete-li změnit velikost rozvržení brožury, stiskněte [Změnit] pro <Velik. rozvržení> → vyberte velikost rozvržení → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Nemůžete vybrat [2stranný originál], vyberete-li jako velikost originálu A6R.
Stroj automaticky vybere poměr zvětšení/zmenšení (zoomu) podle zvolené velikosti rozvržení.
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Všechny originály musí mít stejnou velikost.
POZNÁMKA
Originály s vertikální orientací (na výšku) ukládejte vždy vertikálně. Pokud byste tyto originály uložili horizontálně, byly by strany se sudým číslem vytištěny vzhůru nohama.
52SJ-165