Schránka

Níže uvádíme základní postupy pro skenování a ukládání.

Obrazovka výběru schránky

Na této obrazovce se pro každou schránku zobrazí číslo schránky, název a volná paměť. Vedle čísla schránky se také zobrazí ikona označující stav schránky a skutečnost, zda je pro schránku nastavený PIN.
Na obrazovce výběru schránky se zobrazují následující ikony:
je ikona pro prázdnou schránku.
je ikona pro schránku se soubory.
je ikona pro schránku nastavenou s PIN kódem.

Obrazovka výběru souboru

Jednotlivé ikony označují barevný režim použitý při uložení souboru a zda je soubor uložený s nastavením tisku.
1
Zadat lze následující nastavení:
(Viz část "Rychlá nabídka.") Uložit do rychlé nabídky
2
Seznam/Miniatura
Stiskněte, chcete-li zobrazit nastavení souborů uložených ve schránce.
3
[Jméno]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li setřídit soubory podle názvu ve vzestupném či sestupném pořadí.
[Datum/Čas]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li setřídit soubory podle data/času ve vzestupném či sestupném pořadí.
4
[Tisknout seznam]
Stiskněte, chcete-li vytisknout seznam souborů uložených ve schránce.
5
[Skenovat]
Originál se naskenuje a uloží do schránky.
6
[Editovat soubor]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li upravit nebo zkontrolovat soubor ve schránce.
7
[Zobrazit obraz]
Stiskněte, chcete-li zobrazit obsah vybraného souboru.
8
[Detaily]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat podrobné informace o souboru uloženém ve schránce.
9
[Vybrat vše (Max. 100 soub.)]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vybrat všechny soubory ve schránce. Po výběru souboru se toto tlačítko změní na [Zrušit výběr].
10
[Nahoru]
Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na vyšší úroveň.

Obrazovka pro editaci souboru

Tuto obrazovku vyvolejte, chcete-li editovat soubor ve složce.
1
[Sloučit více souborů]
Stiskněte, chcete-li sloučením více souborů vytvořit nový soubor.
2
[Vložit stránky]
Stiskněte, chcete-li vložit soubor před určitou stránku v jiném souboru a vytvořit tak nový soubor.
3
[Smazat stránku]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li ze souboru smazat určité stránky.
4
[Změnit název souboru]
Stiskněte, chcete-li změnit název souboru.
5
[Přesunout/Duplikovat]
Stiskněte, chcete-li soubory přesunout nebo okopírovat do jiné schránky.
6
[Smazat]
Stiskněte, chcete-li smazat soubor uložený ve schránce.

Obrazovka skenování

Tuto obrazovku vyvolejte, chcete-li naskenovat originál a uložit jej jako soubor do vybrané složky.
1
Zadat lze následující nastavení:
Uložit/Editovat oblíbená nastavení
(Viz část "Rychlá nabídka.") Uložit do rychlé nabídky
Změnit výchozí nastavení
2
[1:1]
Stiskněte, chcete-li skenovat dokument ve stejné velikosti, jakou má originál.
3
[Pom. kopír.]
Stiskněte, chcete-li zmenšit nebo zvětšit velikost skenovaného originálu.
4
[Velikost skenování]
Stiskněte, chcete-li zadat velikost originálu, který budete skenovat.
5
[Oblíbená nastavení]
Stiskněte, chcete-li vyvolat nastavení skenování nebo uložit často používaná nastavení do oblíbených nastavení.
6
[Obnovit vých. nast.]
Stisknutím zrušíte všechna nastavení. (Stroj pro funkci Skenovat a Uložit nastaví výchozí nastavení.)
7
[Volby]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li pro zadat zadat praktická nastavení skenování, např. skenování různě velkých originálů v jedné dávce nebo rozdělení originálů do více dávek.
8
[Název soub.]
Stiskněte, chcete-li přidělit souboru název.
9
[Sytost]
Stiskněte, chcete-li nastavit sytost pro skenování.
10
[Typ originálu]
Stiskněte, chcete-li vybrat typ originálu (tištěný obraz, fotografický výtisk, text, mapa nebo barevná kopie), který budete skenovat.
11
[2stranný originál]
Stiskněte, skenujete-li oboustranný originál.
12
[Vybrat barvu]
Stiskněte, chcete-li vybrat barvu pro skenování.

DŮLEŽITÉ
Soubory nelze ukládat do schránky v níže uvedených případech. (Uvedené hodnoty mohou být různé v závislosti na volné kapacitě paměti).
Když je ve vybrané schránce uloženo více než 1 500 souborů.
Když je ve všech schránkách uloženo více než 1 500 souborů.
Když je ve všech schránkách uloženo celkem přibližně 6 000 stran souborů.
Když není k dispozici dostatek volné paměti.
POZNÁMKA
Bližší informace o ikonách zobrazovaných pro schránku viz v části "Typy ikon schránky."
Doporučujeme mazat nepotřebné soubory nebo obrazová data ze schránky a uvolňovat tak místo pro ukládání nových souborů.
52SJ-152