Základní informace o této funkci

Pro uchovávání naskenovaných dokumentů můžete používat následující úložiště:
Schránka
Paměťové médium
Chcete-li naskenovat originál a uložit jej, stiskněte [Skenovat a Uložit] na obrazovce Hlavní nabídka → zadejte místo, kam chcete naskenovaná data uložit.

Schránka

Schránka je datové úložiště tohoto zařízení, které slouží k ukládání a zpracování souborů pro tisk ve formátu výhradně podporovaném tímto zařízením.
Umožňuje uživatelům ukládat soubory naskenované na tomto stroji nebo data odeslaná z osobního počítače prostřednictvím ovladače tiskárny. Uložený dokument pak můžete v případě potřeby kdykoli vytisknout s použitím požadovaných nastavení. Také můžete převést formát dokumentu na jiný formát, např. PDF, aby je bylo možné odesílat e-mailem nebo faxem pomocí funkce odesílání.
Na stroji je k dispozici až 100 schránek, každé z nich lze přidělit název a PIN kód. Navíc lze využít celou řadu různých editovacích funkcí, např. funkci sloučení samostatně uložených souborů do jednoho souboru či smazání nepotřebných stránek ze souboru.

Paměťové médium

Paměťové médium je úložiště, jako například USB paměť, kterou lze připojit do USB portu (na přední straně stroje). Na tomto stroji můžete dokument naskenovat a uložit jej na paměťové médium v různých souborových formátech použitelných na počítači. Dále můžete na tomto stroji kdykoli a s použitím požadovaných nastavení tisku tisknout soubory uložené na paměťovém médiu.
Další informace o volitelných produktech nezbytných pro náhled/tisk souborů PDF, JPEG a TIFF na tomto stroji viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Je-li na stroji nainstalován USB Device Port-A a Multimedia Reader/Writer-A, můžete jako paměťové médium používat karty SD card, Memory Stick, CF card a Microdrive. Další informace viz "USB Device Port-A" a "Multimedia Reader/Writer-A."
Pokyny k připojování/odebírání paměťových médií viz "Zasunutí a odebrání paměťového média."
DŮLEŽITÉ
Stroj podporuje následující souborový systém paměťového média:
Typ: Paměť USB
Souborový systém: FAT32
Na stroji nelze použít některá paměťová zařízení, např. následující:
Paměťová média se zabezpečovacími funkcemi
Paměťová média neodpovídající parametrům USB
Čtečky paměťových karet připojené přes USB
Na stroji nelze provádět některé postupy, např. následující:
Připojení paměťového média pomocí prodlužovacího kabelu
Připojení paměťového média přes rozbočovač USB
Některá paměťová média nelze na stroji použít.

Typy ikon schránky

Jak vidíte v níže uvedené tabulce, ikony označují barevný režim použitý při uložení souboru a také skutečnost, zda byl uložený s nastaveními tisku.
Ikony pro soubory uložené z počítače nebo pomocí režimu [Uložit do schránky] kopírovací funkce nebo soubory s nastavením tisku jsou ikony s nastaveními tisku. Použijete-li však režimy pro editaci souborů [Sloučit více souborů] nebo [Vložit stránky] pro tyto soubory, nově vytvořené soubory mají ikony pro soubory bez nastavení tisku.
Ikona
Typy souborů
Barvy/Černá a bílá
Bez nastavení tisku
„Černá a bílá“
S nastavením tisku
„Černá a bílá“
Bez nastavení tisku
„Barvy“ nebo „Smíšené“
RGB
S nastavením tisku
„Barvy“ nebo „Smíšené“
RGB
Bez nastavení tisku
„Černá a bílá“
CMYK*1
S nastavením tisku
„Černá a bílá“
CMYK*1
Bez nastavení tisku
„Barvy“ nebo „Smíšené“
CMYK*1
S nastavením tisku
„Barvy“ nebo „Smíšené“
CMYK*1
*1 Uložíte-li soubor do schránky z ovladače tiskárny PS, jeho barevný formát bude CMYK. Odesílání souborů CMYK není možné. Pro tisk souborů CMYK v plných barvách lze nastavit pouze režim [Auto (Barvy/ČB)]. Pro tisk černobílých souborů CMYK lze také nastavit režim [Černá a bílá].

Typy ikon pro paměťová média

V tabulce níže jsou uvedeny typy souborů, které lze používat na paměťových médiích, a dále jsou v ní uvedeny ikony používané pro jednotlivé typy souborů.
Ikona
Typ souboru
Soubor JPEG
Soubor TIFF
Soubor PDF
Soubor XPS
Soubor OOXML
52SJ-151