Nastavení způsobu ověření přístupových práv pro server správy oprávnění

Lze nastavit způsob ověření přístupových práv pro přístup na server správy oprávnění.
Nastavení administrátora (správce)
Vyberte informace ověření používané pro přístup na server správy oprávnění.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavit způsob ověření] → [Info použité pro ověř. serveru spr. oprávnění].
3.
Vyberte informace používané pro ověření serveru správy oprávnění.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Nastavení zařízení]:
Použijí se informace pro ověřování nastavené v [Nastavení serveru správy oprávnění]. (Viz část "Nastavení serveru správy oprávnění.") Další nastavení nejsou vyžadována pro každého uživatele.
[Ulož. info pro každého uživ.]:
Použijí se informace ověření uložené jednotlivými uživateli serveru správy oprávnění. Další nastavení jsou vyžadována pro každého uživatele.
4.
Stiskněte [OK].
Nastavení pro každého uživatele
1.
Přihlaste se do systému stroje.
2.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → → [Uložit/Editovat informace pro každého uživatele].
POZNÁMKA
Uživatelské informace můžete uložit z na obrazovce základních funkcí funkce [Skenovat a Odeslat], na obrazovce odesílání funkce [Přístup k ulož. soub.] a na obrazovce odesílání funkce [Schránka Fax/I-Fax].
3.
Stiskněte [Informace ověření serveru správy oprávnění].
4.
Zadejte uživatelské jméno a heslo, které chcete používat pro ověření přístupových práv na server správy oprávnění → stiskněte [OK].
52SJ-23K