Zabezpečení

Je úroveň vašeho zabezpečení taková, jaká by mohla skutečně být?

Nastavení zabezpečení pomáhají chránit vaše informace.

V této kategorii jsou uvedeny postupy, jak zamezit přístupu do systému stroje pomocí ověření přístupových práv nebo jak nastavit zabezpečení sítě.
Tuto kategorii by si měli povinně přečíst všichni administrátoři.
Jaké možnosti zabezpečení jsou k dispozici pro tento stroj?
Co může dělat správce stroje?
Správa uživatelů stroje
Zamezení úniku informací
Odstraňování problémů
52SJ-22U