Nastavení metody ověřování přístupových práv pro server SMTP

Na stroji lze nastavit metodu ověřování přístupových práv pro přístup na server SMTP.
Nastavení administrátora (správce)
Vyberte ověřovací údaje používané pro přístup na server SMTP.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavit způsob ověření] → [Info použité pro ověření serveru SMTP].
3.
Vyberte informace používané pro ověření serveru SMTP.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Nastavení zařízení]:
Použijí se údaje pro ověření serveru SMTP nastavené v systému stroje. (Viz část "Běžná nastavení komunikace pro e-mail/I-fax.") Další nastavení nejsou vyžadována pro každého uživatele.
[Ulož. info pro každého uživ.]:
Použijí se ověřovací údaje uložené jednotlivými uživateli serveru SMTP. Další nastavení jsou vyžadována pro každého uživatele.
4.
Stiskněte [OK].
Nastavení pro každého uživatele
1.
Přihlaste se do systému stroje.
2.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → → [Uložit/Editovat informace pro každého uživatele].
POZNÁMKA
Uživatelské informace můžete uložit z na obrazovce základních funkcí funkce [Skenovat a Odeslat], na obrazovce odesílání funkce [Přístup k ulož. soub.] a na obrazovce odesílání funkce [Schránka Fax/I-Fax].
3.
Stiskněte [Informace ověření serveru SMTP].
4.
Zadejte uživatelské jméno a heslo, které chcete používat pro ověření přístupových práv na server SMTP → stiskněte [OK].
52SJ-23L