Nastavení ručního doručení

Doručení informací o zařízení lze provádět ručně.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení distribuce informací o zařízení].
3.
Stiskněte [Ruční distribuce] pro <Nastavení vysílání>.
4.
Vyberte informace o zařízení, které chcete rozeslat → stiskněte [Další].
Stiskněte [Zap] pro položku, jejíž data chcete doručit.
Stisknete-li [Zap] pro <Hodnota Nastavení/Uložení>, nastavte <Nastavení sítě>. Chcete-li doručit nastavení sítě, stiskněte [Zahrnout] → [OK].
5.
Vyberte místo určení → stiskněte [Spuštění ruč. distribuce].
Chcete-li doručení zrušit, stiskněte [Zrušit].
Po dokončení doručení zkontrolujte výsledky doručení zobrazené ve sloupci „Stav“ na obrazovce ručního doručení.
POZNÁMKA
I když stisknete [Zrušit], , doručení se nezruší pro stroje, do nichž již informace byly doručeny. Zruší se až doručení na další vybraný stroj.
6.
Stiskněte [OK] → [OK].

DŮLEŽITÉ
Při doručení informací o zařízení nebudou aktualizovat své informace následující stroje.
Stroje, které zpracovávají úlohu odesílání.
Stroje provádějící import nebo export dat pomocí vzdáleného UR.
Klientský stroj přijímající informace o zařízení z hostitelského stroje neprovede aktualizaci adresáře.
Klientský stroj zpracovávající tiskovou úlohu neprovede aktualizaci nastavení tisku.
52SJ-259