Nastavení informací o zařízení

Pomocí této praktické funkce lze pro stroj zadat název a umístění, používáte-li několik strojů připojených do stejné sítě.
Název nastavený pomocí této funkce se zobrazuje také na vzdáleném uživatelském rozhraní.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení informací o zařízení].
3.
Zadejte název a umístění stroje.
Stiskněte [Název zařízení].
Zadejte název stroje → stiskněte [OK].
Stiskněte [Místo].
Zadejte místo, kde je stroj umístěn → stiskněte [OK].
Stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Instrukce k zadávání znaků viz v části "Zadávání znaků z displeje dotekového panelu."
52SJ-255