Použití šifrovacího způsobu, který splňuje požadavky normy FIPS 140-2

Zapnutím tohoto režimu můžete zajistit, aby způsob šifrování pro následující nastavení splňoval požadavky americké normy FIPS 140-2:
[Nastavení IPSec] pro [Možnosti] (Nastavení/Uložení). (Viz část "IPSec Settings.")
Nastavením volby [Formátovat způsob šifrování na FIPS 140-2] na Zap deaktivujete zásady používající AES-GCM pro ověřovací/šifrovací algoritmus komunikace IPSec. Zároveň se ověřovací algoritmus pro tyto zásady automaticky změní na SHA1 a šifrovací algoritmus pro tyto zásady se automaticky změní na 3DES-CBC. Deaktivují se také zásady certifikátu používajícího podpisový algoritmus RSA-MD5 nebo RSA-MD2.
POZNÁMKA
Instrukce týkající se kontroly a potvrzení algoritmu podpisu pro používaný certifikát viz "Úprava párů klíčů a serverových certifikátů."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Formátovat způsob šifrování na FIPS 140-2].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li používat šifrovací metodu, která splňuje požadavky normy FIPS 140-2.
52SJ-245