Nastavení serveru LDAP

Jsou-li informace pro server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) uložené ve stroji, můžete hledat e-mailové adresy a faxová čísla prostřednictvím serveru LDAP. E-mailové adresy a faxová čísla získaná prostřednictvím serveru lze zadat jako místa určení nebo uložit do adresáře.

POZNÁMKA
S tímto strojem lze použít následující typy serverů LDAP. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.
Windows Server 2003 s Active Directory
Windows Server 2008 s Active Directory
Novell NetWare 5.1 (NDS) nebo pozdější
Lotus Notes Domino R5 nebo pozdější
Lze uložit až 5 serverů LDAP.
52SJ-0H3