Tisk nastavení serveru LDAP

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Uložit server LDAP].
3.
Stiskněte [Tisknout seznam].
POZNÁMKA
Seznamy lze vytisknout, pouze když je papír A3, A4 nebo A4R (běžný, recyklovaný, tenký nebo barevný) uložen ve zdroji papíru, jehož nastavení v [Jiné] v [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) jsou nastavena na Zap. Je-li však volba [Posoudit typ papíru] pro [Kopie] nastavena na Zap v [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp], nelze tisknout ze zdroje papíru, pro který je nastaven barevný papír. (Viz část "Zapnutí automatického výběru zásuvky na papír.")
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [Zavřít].

POZNÁMKA
Seznam nastavení uložených serverů LDAP může tisknout pouze správce. (Viz část "Nastavení administrátora (správce).")
52SJ-0H6