Ukládání/editace atributů hledání LDAP

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Uložit/Editovat podmínky hledání LDAP].
3.
Podle potřeby uložte/upravte atributy hledání LDAP.
Uložení atributu hledání:
Editace atributu hledání:
Smazání atributu hledání:
Uložení atributu hledání:
Stiskněte [Neuloženo 1] nebo [Neuloženo 2] → [Uložit/Editovat].
Stiskněte [Zobrazit jméno] → zadejte jméno pro zobrazení → stiskněte [OK].
Stiskněte [Název atributu] → zadejte název atributu → stiskněte [OK].
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
Editace atributu hledání:
Vyberte atribut, který chcete upravit → stiskněte [Uložit/Editovat].
POZNÁMKA
Ve výchozím nastavení můžete editovat pouze dva atributy hledání zobrazené jako Není zaregistrováno. Nelze editovat atributy Jméno, E-mail, Fax, Organizace a Organizační jednotka.
Stiskněte [Zobrazit jméno].
Zadejte název, který chcete zobrazit → stiskněte [OK].
Stiskněte [Název atributu] → zadejte název atributu → stiskněte [OK].
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
Smazání atributu hledání:
Vyberte atribut hledání, který chcete smazat → stiskněte [Smazat].
POZNÁMKA
Ve výchozím nastavení můžete smazat pouze dva atributy hledání zobrazené jako Není zaregistrováno. Nelze smazat atributy Jméno, E-mail, Fax, Organizace a Organizační jednotka.
Stiskněte [Ano] → [Zavřít].
4.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-0H8