Tisk seznamů adres

Tento výpis umožňuje kontrolu obsahu seznamu adres (seznamy adres 1 až 10 nebo tlačítka volby na jeden dotek) v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). V případě potřeby si na stroji můžete kdykoli ručně vytisknout vybraný adresář.
POZNÁMKA
Seznamy lze vytisknout, pouze když je papír A3, A4 nebo A4R (běžný, recyklovaný, tenký nebo barevný) uložen ve zdroji papíru, jehož nastavení v [Jiné] v [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) jsou nastavena na Zap. Je-li však volba [Posoudit typ papíru] pro [Kopie] nastavena na Zap v [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp], nelze tisknout ze zdroje papíru, pro který je nastaven barevný papír. (Viz část "Zapnutí automatického výběru zásuvky na papír.")

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Seznamy adres].
3.
Vyberte jeden z adresářů 1 až 10 nebo tlačítko [Rychlá volba] → stiskněte [Tisknout seznam].
4.
Stiskněte [Ano] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
I když je volba [Správa přístupových čísel adresáře] v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení) nastavena na Zap, na seznamech adres se vytisknou všechna místa určení ve vybraném seznamu adres (včetně míst určení uložených s přístupovým číslem).
POZNÁMKA
Příklad seznamu adresářů viz v části "SEZNAMY ADRES."
52SJ-0FE