Výstup lícem nahoru / lícem dolů do externího finišeru

Na stroji lze nastavit, má-li být papír podáván lícem nahoru nebo lícem dolů při výstupu z High Capacity Stacker-H do externího finišeru.
Tento režim lze nastavit, je-li ke stroji připojena High Capacity Stacker-H a externí finišer. (Viz část "High Capacity Stacker-H.")
DŮLEŽITÉ
Toto nastavení pro Server imagePRESS má v tomto režimu prioritu.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Výstup lícem nahoru/dolů s ext. finišerem].
4.
Vyberte [Lícem nahoru] nebo [Lícem dolů] → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
[Lícem nahoru]:
Všechny vytištěné listy se ukládají lícem nahoru.
[Lícem dolů]:
Všechny vytištěné listy se ukládají lícem dolů.
52SJ-08J