Velikost kompletace jednotky pro lepenou vazbu

Můžete podle potřeby ukládat velikosti kompletace pro lepenou vazbu, přiřazovat jim názvy a také je upravovat nebo mazat. Tento režim je praktický, protože umožňuje uložení často používaných velikostí kompletace.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojen Perfect Binder-E. Další informace viz v návodu k Perfect Binder-E.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Uložit velikost kompletace].
3.
Stiskněte [Velikost kompletace jedn. pro lepenou vazbu].
4.
Vyberte požadované nastavení z následujících položek:
Chcete-li uložit/upravit velikost kompletace pro lepenou vazbu:
Chcete-li uložit název pro velikost kompletace pro lepenou vazbu:
Chcete-li smazat velikost kompletace pro lepenou vazbu:
Chcete-li uložit/upravit velikost kompletace pro lepenou vazbu:
Vyberte tlačítko ([S1] až [S5]) pro uložení nebo úpravu konečné velikosti → stiskněte [Uložit/Edit.].
Stiskněte [X] and [Y] → zadejte jednotlivé hodnoty → stiskněte [OK].
Hodnoty můžete zadat také pomocí číselných tlačítek.
Chcete-li uložit název pro velikost kompletace pro lepenou vazbu:
Vyberte tlačítko ([S1] to [S5]), které chcete pojmenovat → stiskněte [Přejmenovat].
Zadejte nový název → stiskněte [OK].
Chcete-li smazat velikost kompletace pro lepenou vazbu:
Vyberte velikost kompletace, kterou chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Nastavení před smazáním pečlivě zkontrolujte.
POZNÁMKA
Vyberete-li tlačítko, pod kterým jsou již nastavení uložena, tato nastavení se zobrazí.
Uděláte-li při zadávání hodnot chybu, stiskněte (Vynulovat) → zadejte správné hodnoty.
Přiřadit názvy lze i tlačítkům, pod nimiž nejsou uložena žádná nastavení.
Instrukce k zadávání znaků viz v části "Zadávání znaků z displeje dotekového panelu."
Stisknete-li [OK], aniž byste zadali nějaké znaky, název tlačítka zůstane ve stávající podobě (výchozí S1 až S5).
Nastavení velikosti papíru uložená v paměti se nesmažou ani po vypnutí hlavního napájení stroje.
52SJ-0A2