Nastavení barevného režimu pro kopírování

V této části je popsán postup výběru barev pro kopírování.
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci kopírování. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce kopírování viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."

Omezení použití automatického výběru barev

Používání barevného režimu (Automatický výběr barev) lze omezit.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Kopírovat] → [Vybrat Nastavení barev pro kopírování].
3.
Stiskněte [Použít Auto (Barvy/Černá a bílá)].
4.
Vyberte [Vyp] → [OK].
Vyberte [Zap], nechcete-li omezit používání režimu Auto (Barvy/Černá).

Omezení použití režimu Plné barvy

Používání barevného režimu (Plné barvy) lze omezit.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Kopírovat] → [Vybrat Nastavení barev pro kopírování].
3.
Stiskněte [Použít plné barvy].
4.
Vyberte [Vyp] → [OK].
Vyberte [Zap], nechcete-li omezit používání režimu Plné barvy.
52SJ-0AE