Změna/inicializace výchozích nastavení pro funkci kopírování

Výchozí nastavení pro funkci [Kopírovat] můžete změnit/inicializovat.
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci kopírování. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce kopírování viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."

Změna výchozích nastavení pro funkci kopírování

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Kopírovat] → [Změnit výchozí nastavení].
3.
Stiskněte [Uložit].
Aktuální nastavení kopírování se uloží jako výchozí nastavení.
4.
Stiskněte [Ano].

Inicializace výchozích nastavení pro funkci kopírování

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Kopírovat] → [Změnit výchozí nastavení].
3.
Stiskněte [Inicializovat].
4.
Stiskněte [Ano].
52SJ-0A6