Ukládání/úprava/mazání tlačítek pro oblíbená nastavení

Na stroji je možné uložit až devět kombinací oblíbených nastavení kopírování.
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci kopírování. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce kopírování viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
Aby bylo možné provést uložení/úpravu tlačítka pro oblíbená nastavení, je třeba předem nastavit režim Kopie.
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Kopírovat] → [Uložit/Editovat oblíbená nastavení].
Uložení tlačítka pro oblíbená nastavení:
Úprava tlačítka pro oblíbená nastavení:
Smazání tlačítka oblíbených nastavení:
Uložení tlačítka pro oblíbená nastavení:
Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte tlačítko, jehož název chcete změnit → stiskněte [Přejmenovat] → zadejte nový název.
Vyberte tlačítko ([M1] až [M9]), do něhož chcete uložit nastavení kopírování → stiskněte [Uložit].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Stisknete-li [Zkontr. obsah], zobrazí se aktuálně uložená nastavení.
Úprava tlačítka pro oblíbená nastavení:
Chcete-li změnit název tlačítka, vyberte tlačítko, jehož název chcete změnit → stiskněte [Přejmenovat] → zadejte nový název.
Vyberte tlačítko ([M1] až [M9]), jehož nastavení chcete přepsat → stiskněte [Uložit].
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Stisknete-li [Zkontr. obsah], zobrazí se aktuálně uložená nastavení.
Smazání tlačítka oblíbených nastavení:
Vyberte tlačítko ([M1] to [M9]), které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte obsah určený ke smazání.
Stiskněte [Ano].
POZNÁMKA
Název tlačítka se nesmaže. Chcete-li změnit název tlačítka, stiskněte [Přejmenovat].
3.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-0A5