Ukládání klávesových zkratek pro spěšné kopírování

Když je volba [Nastavení displeje obrazovky kopírování] nastavena na [Spěšné kopírování], můžete do systému stroje uložit klávesové zkratky, které se pak budou zobrazovat na obrazovce kopírování. (Viz část "Přepínání obrazovky základních kopírovacích funkcí.")
Z kategorie [Volby] můžete uložit až šest požadovaných klávesových zkratek.
Tato funkce je praktická, chcete-li si do systému stroje uložit často používané funkce.
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci kopírování. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce kopírování viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Kopírovat] → [Uložit klávesové zkratky voleb].
3.
Vyberte tlačítko přímého přístupu (klávesovou zkratku) → stiskněte [Uložit].
Chcete-li zrušit nastavení aktuálně uložené do tlačítka, vyberte [Nepřiděleno].
4.
Vyberte nastavení, které chcete uložit do tlačítka → stiskněte [OK].
Příklad: Uložená tlačítka přímého přístupu (klávesové zkratky) se na displeji zobrazují níže uvedeným způsobem.
52SJ-0A8