Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru

Pro každý zdroj papíru můžete uložit velikost a typ papíru. S pomocí tohoto nastavení dosáhnete náležité kvality tisku.
DŮLEŽITÉ
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka, což by vyžadovalo servisní opravu, nebo by mohlo dojít k zachycení papíru.

1.
Uložte papír do zdroje papíru.
POZNÁMKA
Bližší informace o papíru použitelném v jednotlivých zdrojích papíru viz v části "Použitelný papír."
Bližší informace o ukládání papíru viz v části "Loading Paper."
2.
Stiskněte .
3.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení papíru].
4.
Na tlačítkách zdrojů papíru nastavte velikost vloženého papíru.
Čísla na obrazovce představují následující zdroje papíru:
Ke stroji jsou připojeny POD Deck Lite-C, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: POD Deck Lite-C
Ke stroji je připojen Multi-drawer Paper Deck-C.
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: Horní zásobník na papír doplňku Multi-drawer Paper Deck-C
: Střední zásobník na papír doplňku Multi-drawer Paper Deck-C
: Dolní zásobník na papír doplňku Multi-drawer Paper Deck-C
Ke stroji je připojeno příslušenství POD Deck Lite XL-A, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: POD Deck Lite XL-A
Uložíte-li do stroje papír standardní velikosti:
Uložíte-li do stroje papír vlastní velikosti:
Vkládáte-li obálku:
Uložíte-li do stroje papír standardní velikosti:
Zkontrolujte, zda je zobrazená velikost papíru, kterou stroj detekuje automaticky, správná.
POZNÁMKA
Pokud se zobrazená velikost papíru liší od velikosti uloženého papíru, je možné, že papír není správně uložen. Bližší informace o vkládání papíru viz "Loading Paper."
Pokud se po uložení papíru standardní velikosti na displeji zobrazí [Vlastní], stiskněte [Vlastní velikost] → [Zrušit nastavení]. Stroj automaticky detekuje příslušnou velikost papíru a ta se zobrazí na displeji.
Uložíte-li do stroje papír vlastní velikosti:
Vyberte tlačítko zdroje papíru, do něhož jste uložili papír → stiskněte [Vlastní velikost].
Zadejte velikost papíru → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Namísto zadávání hodnot můžete vybrat tlačítko ([S1] až [S5]), v němž je uloženo nastavení velikosti papíru.
Vkládáte-li obálku:
Vyberte tlačítko zdroje papíru, do něhož jste uložili papír → stiskněte [Obálka].
Vyberte typ obálky → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Není-li vybrán správný typ obálky, může dojít k zachycení papíru.
5.
Vyberte tlačítko zdroje papíru, do něhož jste uložili papír → stiskněte [Nastavit].
6.
Vyberte stejný typ papíru, jaký jste uložili do stroje → stiskněte [OK] → [OK].
Ty papíru můžete vybrat z obrazovky jednoduchého nastavení nebo obrazovky podrobného nastavení. V případě typů papíru, které se nezobrazí na obrazovce jednoduchého nastavení, stiskněte [Podrobná nastav.] → vyberte typ papíru z obrazovky podrobného nastavení.
Obrazovka jednoduchého nastavení
Obrazovka podrobného nastavení
POZNÁMKA
Pokud se typy papíru pro papír uložený ve stroji nezobrazí v seznamu podrobných nastavení, můžete tyto typy papíru uložit do systému stroje. Podrobné pokyny k ukládání typů papíru viz v části "Základní informace o této funkci."
Když ukládáte vlastní typ papíru pro zdroj papíru, je nastavení typu papíru chráněno a nemůžete změnit detailní informace pro vlastní typ papíru nebo smazat vlastní typ papíru v [Nastavení správy typu papíru] v [Možnosti] (Nastavení/Uložení).
Uložíte-li do stroje tabelační papír:
Vyberte [Tabelační 1] nebo [Tabelační 2] → stiskněte [Počet oušek].
Zadejte počet oušek → stiskněte [OK] → [OK].

POZNÁMKA
Typ papíru lze zadat také z obrazovky Monitor stavu / Zrušit. (Viz část "Kontrola stavu spotřebního materiálu a dalších informací.")
52SJ-05S