Nastavení funkcí: Podržet

Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Použít funkci podržení]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
[Čas do autom. smazání podržených úloh]
0=Vyp, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3, 7, 30 dny
3 dny
Ne
Ne
[Uložit data PS/PDF pro Podržet]
Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne
52SJ-05F