Nastavení funkcí: Přijmout/Přesměrovat

Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Výstup hlášení]
[Seznam uživ. dat VYS./PŘ.]
Ano, Ne
-
Ano
Ne
[Běžná nastavení]
[Tisk na obě strany]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Vybrat zásuvku]
Přepínač A: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Přepínač B: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Přepínač C: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Přepínač D: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Zmenšit velikost fax. PŘ.]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Režim zmenšení: Auto, Pevné
Auto
Ano
Ano
% zmenšení: 75% až 97%
90%
Ano
Ano
Směr zmenšení: Vertikální a Horizontální, Jen vertikální
Jen vertikální
Ano
Ano
[Výpis 2 na 1]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Tisknout patičku PŘ. stránky]
Tisk, Netisknout
Netisknout
Ano
Ano
[Hodnota Gama pro PŘ. YCbCr]
Gama 1,0, Gama 1,4, Gama 1,8, Gama 2,2
Gama 1,8
Ano
Ano
[Přerušit a Tisknout úlohy PŘ.]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Pracovat se soubory s chybami přesměrování]
Vždy tisknout, Uložit/Tisk, Vyp
Vždy tisknout
Ano
Ano
[Nastavení přesměrování]
Způsob příjmu:, Platné/Neplatné, Uložit (Uložená nastavení přesměrování), Smazat, Detaily/Editovat, Tisknout seznam, Přesměrovat bez podmínek, Priorita e-mailu
-
Ano
Ano*1
[Nastavit fax./I-fax. schránku]
[Nastavit/Uložit důvěrné faxové schránky]
Schránka č.: 00 až 49
-
Ano
Ano
Uložit název schránky
(NULL)
Ano
Ano*2
PIN
(NULL)
Ano
Ano
Nastav. odes.URL
(NULL)
Ano
Ano*2
Inicializovat
-
Ano
Ne
[PIN schránky PŘ. do paměti]
Maximálně sedm číslic
(NULL)
Ano
Ne
[Použít zámek paměti I-faxu]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Počáteční čas zámku paměti]
Každý den (1 až 5),
Zadat dny (Ne až So, 1 až 5),
Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Koncový čas zámku paměti]
Každý den (1 až 5),
Zadat dny (Ne až So, 1 až 5),
Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Časová prodleva PŘ. dělených dat]
0 až 99 h
24 h
Ano
Ano
[Vždy odeslat hlášení o chybném PŘ.]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
*1
Označuje položky, které se nedoručí jako informace o zařízení.
Způsob příjmu:, Priorita e-mailu, Detaily/Editovat, Smazat, Tisknout seznam
*2
Označuje položky, které se nedoručí, když je nastaven PIN.
52SJ-05A