Pozastavení/obnovení tiskových úloh

Tato funkce umožňuje pozastavit a obnovit aktuálně zpracovávané úlohy a úlohy čekající na zpracování. Pozastavit a obnovit lze všechny aktuálně zpracovávané tiskové úlohy a tiskové úlohy odeslané z počítače.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Úloha] → [Stav úlohy] → vyberte [Tisk] z rozevíracího seznamu.
POZNÁMKA
Pro pozastavení/obnovení tiskového procesu kopírovací úlohy vyberte [Tisk]. Vyberete-li [Kopie], tlačítka potřebná pro tuto operaci se nezobrazí.
3.
Pozastavte/obnovte tiskové úlohy.
Pozastavení/obnovení všech tiskových úloh:
Pozastavení/obnovení vybrané tiskové úlohy:
Pozastavení/obnovení všech tiskových úloh:
Stiskněte [Pozast. všech. tiskové úlohy].
[Pozast. všech. tiskové úlohy] se změní na [Obnovit všech. tiskové úlohy], když pozastavíte tiskovou úlohu.
Stiskněte [Obnovit všech. tiskové úlohy].
Pozastavení/obnovení vybrané tiskové úlohy:
Vyberte požadovanou úlohu → stiskněte [Detaily].
Stiskněte [Prodleva].
[Prodleva] se změní na [Obnovit], když pozastavíte tiskovou úlohu.
Stiskněte [Obnovit].
Stiskněte [Zavřít].
POZNÁMKA
Vyberete-li tiskovou úlohu a stisknete [Detaily], stiskněte [Podávání papíru], chcete-li nuceně vytisknout tisková data zbývající v paměti, a stiskněte [Přeskočit chybu], chcete-li dočasně deaktivovat chyby a pokračovat v tisku. [Podávání papíru] a [Přeskočit chybu] lze používat pouze pro tiskové úlohy odeslané z počítače.
Pokud není k dispozici papír stanovený při zadání úlohy, zobrazí se hlášení vyzývající k uložení příslušného papíru. Uložte papír a obnovte zpracování úlohy. Je-li volba [Časová prodleva zastavené úlohy] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) nastavena na Zap, úloha, která byla pozastavena, protože v době příjmu úlohy nebyl k dispozici papír pro tisk, se zobrazí jako pozastavená úloha po uplynutí zadané doby prodlevy. Chcete-li obnovit tisk pozastavené úlohy, uložte papír → vyberte úlohu → stiskněte [Detaily] → [Obnovit].
4.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-1FC