Filhåndtering

Du kan tilføje/slette filer, der er gemt i hukommelsesmediet.

Sådan slettes en fil

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg det bibliotek, hvor filen, du vil slette, er gemt.
3.
Vælg den ønskede fil → tryk på [Redigér fil].
4.
Tryk på [Slet].
5.
Tryk på [Ja].

Omdøb en fil (Skift filnavn)

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg det bibliotek, hvor filen, du vil omdøbe, er gemt.
3.
Vælg den ønskede fil → tryk på [Redigér fil].
4.
Tryk på [Skift filnavn].
BEMÆRK!
Hvis du vælger flere filer og trykker på [Skift filnavn], bliver det den valgte (fremhævede) fil, der bliver omdøbt.
5.
Indtast et filnavn → tryk på [OK].

Sådan tilføjes en fil (scan og gem)

Du kan scanne en original og gemme den som en fil.
VIGTIGT
For at gemme de scannede billeder i hukommelsesmediet skal du indstille <Brug scanningsfunktionen> i [Brug scannings/printfunktion] til 'Til'. (Se "Indst. for hukommelsesmedie.")
1.
Anbring originalerne.
BEMÆRK!
For instruktioner om at anbringe originaler skal du se "Placering af originaler."
2.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Hukommelsesmedie].
3.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg det bibliotek, hvor filen skal gemmes → tryk på [Redigér fil].
4.
Tryk på [Tilføj filer (scan og gem)].
5.
Angiv de ønskede scanningsindstillinger.
6.
Tryk på .
Hvis følgende skærmbillede ses, skal du trykke på [Start lagring], når den sidste gruppe originaler er færdigscannet.
Anbringer du din original på glaspladen, skal du trykke på for at scanne hver original.
52SK-178