Hæftestatus

Med denne status kan du printe dokumenter på en sådan måde, at printene udgør et hæfte.
Som eksempel forklares fremgangsmåden for print af filer, som er gemt på Mailboks i denne sektion.
For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
Informationer om status Hæftescanning findes i "Hæftescanning."
Ryghæftningshæfte
Med denne status kan du printe 1- eller 2-sidede filer på en sådan måde, at printene udgør et hæfte.
Opdelt hæfte
Med denne status kan fremstille et opdelt hæfte af et stort dokument med mange sider.
Krybningskorrektion (Formering)
Med denne status kan du justere billedernes position i et hæfte ved at beregne bredden af forskydningen mellem den yderste side og den midterste side i et hæfte.
*1 Trimmet
*2 Efter at siderne er blevet trimmet (beskåret), vil de ydre margener på alle sider være de samme.
*3 De indre margener er indstillet således, at de indre margener af de omkringliggende sider er større end de indre margener på midtersiderne. Placeringen af billeder på hver side justeres ved at beregne mængden af forskydning mellem den omkringliggende side og midtersiden i hæftet.
Trim
Når både Booklet Trimmer-F og Two-Knife Booklet Trimmer-A er monteret:
Maskinen trimmer de forreste kanter og top/bund på print i statussen Ryghæftning.
Når kun Booklet Trimmer-F er monteret:
Maskinen trimmer de forreste kanter og top/bund på print i statussen Ryghæftning.
Rygpresning
Med denne status kan du presse ryggen i et ryghæftet hæfte.
BEMÆRK!
For at sikre at indstillingen [Rygpresning] er effektiv, skal du ryghæfte mere end ni ark papir (inklusive et omslagsark).
VIGTIGT
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks, eller en PDF-fil.
Statusserne Ryghæftning og Opdelt hæfte kan kun indstilles, hvis Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC er monteret.
Statussen Rygpresning kan kun indstilles, hvis Booklet Finisher-W PRO er monteret.
Statussen Trimning kan kun indstilles, hvis Booklet Trimmer-F eller Two-Knife Booklet Trimmer-A er monteret på Booklet Finisher-W PRO.
Kontrollér om du har indstillet papirtypen korrekt. Hvis du printer på specialpapir, såsom kraftigt papir, skal du sørge for at vælge den korrekte papirtype. Især hvis du benytter kraftigt papir. Hvis papirtypen ikke er korrekt valgt kan det have en indvirkning på kvaliteten. Derudover kan fikseringsenheden blive snavset, og der vil måske blive brug for et serviceeftersyn. Der kan også opstå papirstop.
[Hæftescanning] kan kun angives til følgende papirformater: A4, A4R, A5 eller A5R.
Du kan ikke vælge Hæftestatus, hvis du har valgt flere filer og disses record-størrelse er forskellig.
Du kan ikke vælge Hæftestatus, hvis du har valgt flere dokumenter med forskellig opløsning.

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Skift printindstillinger].
4.
Tryk på [Hæfte] → [Tilvalg].
5.
Angiv hæftets printindstillinger.
Mailboks
Hukommelsesmedier
Foldning og ryghæftning:
Tilføjelse af omslag:
Valg af finishing-formatet:
Ændring af layoutformat for et hæfte:
Foldning og ryghæftning:
Tryk på [Foldning + Ryghæftning].
Tryk på [Kun foldn.], hvis du ikke vil ryghæfte.
Ønsker du ikke at vælge status Foldning og Ryghæftning, skal du vælge [Fold ikke].
BEMÆRK!
Foldning status kan kun benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
Følgende viser det maksimale antal ark, der kan ryghæftes ad gangen. Hvis du vil ryghæfte flere ark, så vælg statussen Opdelt hæfte. Ellers bliver hæftet ikke ryghæftet.
Hvis Booklet Finisher-W PRO er monteret: 25 ark
Hvis Booklet Finisher-AC er monteret: 20 ark
Følgende viser det maksimale antal ark, der kan foldes på én gang, når [Kun foldn.] er valgt:
Hvis Booklet Finisher-W PRO er monteret: 5 ark
Hvis Booklet Finisher-AC er monteret: 3 ark
Tilføjelse af omslag:
Tryk på [Print] → [Tilføj omslag].
Tryk på [Efterlad tom], hvis du ikke vil printe på omslaget.
Hvis du fremfører omslagsarkene fra Document Insertion Unit-N, skal du vælge [Efterlad tom].
Vælger du [Hæftescanning], kan du angive <Foromslag>, <Foromslags inderside>, <Bagomslags inderside> og <Bagomslag> enkeltvis.
For at vælge papir til omslaget skal du trykke på [Skift] for <Vælg papir> → vælg papirkilden → tryk på [OK].
Hvis du vil vælge Stack Bypass-C, når der allerede er valgt papirformat/type for det aktuelle eller reserverede job, skal du trykke på [Skift papir i univ.bakke].
VIGTIGT
Du skal vælge samme papirformat til foromslaget, som det, der bruges til hoveddokumentet.
Hvis du ilægger fortrykt papir til brug som omslagsside i dokumentisætningsenheden, skal du ilægge papiret med forsiden op.
Hvis du bruger kraftigt papir, kan du kun printe på <Foromslags inderside> eller <Bagomslags inderside>.
Følgende viser den papirvægt, du kan anvende, når Booklet Finisher-W PRO er monteret.
Til omslagssiden og hoveddokumentet: 52 g/m2 til 300 g/m2 (14 lb bond til 110 lb omslag)
Følgende viser den papirvægt, du kan anvende, når Booklet Finisher-AC er monteret.
Til hoveddokumentet: 52 g/m2 til 220 g/m2 (14 lb bond til 80 lb omslag)
Til omslagssiden: 52 g/m2 til 256 g/m2 (14 lb bond til 140 lb kartotekskort)
BEMÆRK!
[Tilføj omslag] kan kun benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
Hvis du tilføjer et omslag, er det maksimale antal sæt, som hæftebakken på Booklet Finisher-AC kan indeholde, 10.
Valg af finishing-formatet:
Tryk på [Åbningstyper] → vælg finishing-formatet → tryk på [OK].
[Åbner mod venstre]: Der oprettes et hæfte, der åbnes i venstre side.
[Åbner mod højre]: Der oprettes et hæfte, der åbnes i højre side.
BEMÆRK!
Du kan kun vælge [Åbningstyper], hvis du indstiller [Hæftescanning].
Ændring af layoutformat for et hæfte:
Tryk på [Skift] for <Layoutformat>.
Vælg det ønskede layoutformat for hæftet → tryk på [OK].
Hvis du vil vælge Stack Bypass-C, når der allerede er valgt papirformat/-type for det aktuelle eller reserverede job, skal du trykke på [Skift papir i univ.bakke].
6.
Tryk på [Vælg detaljer] → angiv de detaljerede indstillinger for hæfte.
Fortsæt til punkt 8, hvis du ikke vil angive detaljerede indstillinger.
Fremstilling af et opdelt hæfte:
Indstilling af krybningskorrektionen:
Trimning af hæftets kanter (når både Booklet Trimmer-F og Two-Knife Booklet Trimmer-A er monteret):
Beskæring af hæftets kanter (når Booklet Trimmer-F er monteret):
Justering af rygpresningens styrke:
Justering af Ryghæftningspositionen:
Justering af foldens placering:
BEMÆRK!
[Vælg detaljer] kan kun benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
Fremstilling af et opdelt hæfte:
Tryk på [Opdelt hæfte] → indstil antallet af ark, der skal opdeles → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Hvis Booklet Finisher-W PRO er monteret, afhænger antallet af ryghæftede hæfter, som den ekstra hæftebakke kan rumme, af antallet af ark i hvert hæfte, papirformatet, og om hæftet indeholder et omslag på kraftigt papir (106 g/m2 (29 lb bond) eller mere).
Antal ark, der
bruges
Antal print, der kan være i den ekstra hæftebakke
Brug af andet papir end A4R/LTRR uden kraftigt papir (106 g/m2 (29 lb bond) eller mere) til omslag
Brug af andet papir end
A4R/LTRR med kraftigt
papir (106 g/m2 (29 lb bond) eller mere)
til omslag
Brug af
A4R/LTRR
-papir
1 til 5 ark:
30 sæt
25 sæt
20 sæt
6 til 10 ark:
25 sæt
20 sæt
15 sæt
11 til 15 ark:
15 sæt
15 sæt
10 sæt
16 til 20 ark:
15 sæt
10 sæt
10 sæt
Hvis Booklet Trimmer-F er monteret på Booklet Finisher-W PRO, kan bakken rumme 30 print.
Hvis Booklet Finisher-AC er monteret, afhænger antallet af ryghæftede hæfter, som den ekstra hæftebakke kan indeholde, af papirtypen, papirvægten og antallet af ark i hvert hæfte.
Papirtype og papirvægt
Antal ark, der bruges
Antal print, der kan være i den ekstra hæftebakke
Tyndt/Almindeligt (52 til 81,4 g/m2 (14 lb bond til 21 lb bond))
1 til 5 ark:
25 sæt
6 til 10 ark:
15 sæt
11 til 20 ark:
10 sæt
Almindeligt/kraftigt (81,5 til 105 g/m2 (22 lb bond til 28 lb bond))
1 til 5 ark:
25 sæt
6 til 10 ark:
15 sæt
Kraftigt/Coated (85 til 150 g/m2 (22,6 lb bond til 40 lb bond))
2 til 5 ark:
10 sæt
Kraftigt/Coated (151 til 209 g/m2 (40 lb bond til 110 lb kartotekskort))
1 til 4 ark:
10 sæt
Kraftigt/Coated (210 til 220 g/m2 (80 lb omslag))
1 til 3 ark:
10 sæt
Indstilling af krybningskorrektionen:
Tryk på [Krybningskorrektion] → vælg korrektionsmetode → tryk på [OK] → [OK].
Vælger du [Manuel], skal du trykke på eller for at justere korrektionsbredden.
Trimning af hæftets kanter (når både Booklet Trimmer-F og Two-Knife Booklet Trimmer-A er monteret):
Tryk på [Trim].
BEMÆRK!
Du kan kun vælge [Trim], hvis du har valgt [Foldning + Ryghæftning].
For at trimme kanten på hæftet ved at angive finishing-formatet skal du trykke på [Angiv efter finishing-form.] → vælg [Lodret trimning] eller [3-vejs trim] indtast derefter det ønskede finishing-format → tryk på [OK] → [OK].
BEMÆRK!
Hvis du vil registrere og redigere det konfigurerede finishing-format, skal du trykke på [Reg.].
For at trimme kanten på hæftet ved at angive trimmebredden skal du trykke på [Angiv efter trimmebredde] → vælg [Lodret trimning] eller [3-vejs trim] indtast derefter den ønskede trimmebredde → tryk på [OK] → [OK].
For at justere trimmepositionen skal du trykke på [Justér trimpositionen] → justér trimmepositionen med [-] eller [+] → tryk på [OK] → [OK].
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du skifte mellem positiv og negativ justeringsværdi ved at trykke på [±].
Eksempel:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Beskæring af hæftets kanter (når Booklet Trimmer-F er monteret):
Tryk på [Trim].
BEMÆRK!
Du kan kun vælge [Trim], hvis du har valgt [Foldning + Ryghæftning].
For at justere trimmebredden skal du trykke på [Justér trimmebredde] → angiv den ønskede trimmebredde → tryk på [OK].
Justering af rygpresningens styrke:
Tryk på [Rygpresning] → justér rygpresningens styrke → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Du kan vælge [Rygpresning], hvis du har valgt [Foldning + Ryghæftning].
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du skifte mellem positiv og negativ justeringsværdi ved at trykke på [±].
Eksempel:
(+)1 → [±] → -1
-5 → [±] → (+)5
Forøgelse af presset for meget kan medføre en krøllet eller trykket hæfteryg eller papirstop. Forøg pressets gradvist, når du justerer rygpresningens styrke.
Justering af Ryghæftningspositionen:
Tryk på [Skift fold-/hæfteplac.] → vælg papirformatet til finishing.
Justér ryghæftningspositionen med [-] eller [+] → tryk på [OK] → [Luk].
BEMÆRK!
Du kan kun vælge [Skift fold-/hæfteplac.], hvis du har valgt [Foldning + Ryghæftning].
Justering af foldens placering:
Tryk på [Justér placering af fold] → vælg papirformatet til finishing.
Justér foldningsplaceringen med [-] eller [+] → tryk på [OK] → [Luk].
BEMÆRK!
Du kan kun vælge [Justér placering af fold], hvis du har valgt [Kun foldn.].
7.
Tryk på [OK].
8.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT
Ryghæftning udføres ikke, hvis der kun er et outputark.
Foldenøjagtigheden kan variere afhængigt af papirtype og antal ark.
52SK-180