Lav et prøveprint

Denne status giver dig mulighed for at efterse printresultatet og billedindholdet, før du fremstiller mange print.
VIGTIGT
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.
[Prøveprint] vises kun, hvis du vælger at lave flere print af din original med [Sætsortér (Sideorden)], [Forskydning], [Rotér 90 grader], [Hæftning], [Tilføj omslag], [Indsæt ark], [Print på faneark] eller [Hæfte].

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Prøveprint] → [Skift printindstillinger].
4.
Vælg siderne, der skal printes som prøveprint.
Hvis du vælger [Alle sider]:
Hvis du vælger [Angivne sider]:
Hvis du vælger [Alle sider]:
Tryk på [Alle sider].
Tryk på [OK].
Hvis du vælger [Angivne sider]:
Tryk på [Angivne sider].
Tryk på [Første side] og [Sidste side] → tryk på [-] eller [+] for at indstille de respektive sidenumre.
Tryk på [OK].
5.
Tryk på [Start print].
Kontrollér outputtets indhold.
VIGTIGT
Der er følgende begrænsninger, når du angiver sider:
Sørg for at angive sidenumre baseret på outputtet. Bemærk at kopiernes sidetal kan være forskellige fra originalens sidetal.
Hvis du valgte [Angivne sider], kan statusserne Hæftning, Hulning, Foldetype, Hæfte eller Trimning ikke vælges.
Du kan ikke ændre de angivne sidenumre, når printeksemplet er afleveret.
Du kan ikke ændre [Alle sider] til [Angivne sider] eller omvendt, når prøveprintet er leveret.
6.
Vælg den ønskede orientering.
Tryk på [Start print] for at få fremstillet de resterende print.
For at ændre indstillingerne skal du trykke på [Skift indst.]. Vælg statussen, der skal ændres → skift indstillingerne → tryk på [OK].
Hvis du vil kontrollere de ændringer, du har foretaget, skal du trykke på [Prøveprint] → gentag fremgangsmåden fra punkt 2.
Hvis du ændrer indstillinger og derefter trykker på [Start print], printer maskinen fra det første sæt med de nye indstillinger.
For at annullere print: Tryk på [Annullér].
52SK-179